Mobile Development

Kurs haqida

Android studio bilan ishlash mahoratiga ega boâ??lasiz. Bunda sizga quyidagi bilimlar beriladi: Standard components, activities, listview, dialogs, animations, notifications, menus, adaptive, database, rest api, service, fragment, thread, widget, multitouch, location, orientation, broadcast.

6 oy mobaynida

Haftasiga 3 marta

400 000 so'm / 1 oy

Nimalarni o'rganamiz

Java core basics

24 kun 60 soat

Birinchi modulda Java tilining asoslari o‘rgatiladi, bunda dasturlashdagi boshlachg‘ich tushunchalar Javadagi ma’lumot turlari operatorlardan boshlab, har qanday dasturlashning asosini tashkil qiluvchi Obektga yo‘naltirilgan dasturlash, dinamik o‘zgaruvchi tiplar kabi bo‘limlargacha boriladi.

Module 1

Module 2

Beginner Android Development

24 kun 60 soat

Ikkinchi modulda Android studio bilan ishlash mahoratiga ega bo’lasiz. Bunda sizga quyidagi bilimlar beriladi: Standard components, activities, listview, dialogs, animations, notifications, menus;

Advanced Android Development

24 kun 60 soat

Uchinchi modulda android ilovalarni jahon standarti bo’yicha tayyorlash ko’nikmalariga ega bo’lasiz va yuqori darajali mutaxasisga aylanasiz. Ushbu modulda quyidagi bilimlar va tushunchalarga ega bo'lasiz: Adaptive, database, rest api, service, fragment, thread, widget, multitouch, location, orientation, broadcast;

Module 3