Backend development

Kurs haqida

Dasturlashga kirish uchun boshlang'ich bilimlar beriladi. Dasturlash logikasi va algoritmlari tushuntiriladi. Web dasturlash asoslari hisoblangan Html, Css o'rgatiladi. Yuqori darajali frontend-developerga zarur bo'lgan frameworklar, texnologiyalar va tillar o'rganasiz. Hozirda eng ommabop bo'lgan Bootstrap Framework, Jquery, Jquery UI bo'yicha bilimlarni olasiz.

7 oy mobaynida

Haftasiga 3 marta

400 000 so'm / 1 oy

Nimalarni o'rganamiz

Java core basics

12 kun 30 soat

Ushbu modulda dunyodagi dasturchilar eng ko'p foydalanadigan Java tili asoslarini o'rgatiladi.

Module 1

Module 2

Java Advanced

12 kun 30 soat

Java OOP konsepsiyalari. Java tili va texnologiyalaridan mukammal bilimga ega bo'lasiz.

Database development

24 kun 60 soat

SQL, PostgreSql, Oracle,PL/SQL Tutorial. Bu modulda ma'lumolar bazasi tili va texnologiyalarini o'zlashtirasiz.

Module 3

Module 4

Spring Framework

12 kun 30 soat

Spring MVC, Java JSP, Java JPA, Java Servlet. Java Back-end developer uchun eng kerakli bo'lgan Spring Frameworkini o'rganasiz.

Web Full Stack Development

24 kun 60 soat

Bu modul Siz bu modulda avvalgi modullarda olgan bilimlarinigizni birlashtirib Full Stack Developer bo'lib yetishasiz.

Module 5